Διατριβή: Σχεδιασμός και ανάπτυξη χωρικού συστήματος λήψης αποφάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών: η περίπτωση των δασικών πυρκαγιών στη Θάσο - Κωδικός: 38292
Greek