Διατριβή: Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών ακτινοθεραπείας σε συνδυασμό με ειδικές τεχνικές απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (μαγνητική τομογραφία) με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων για τη θεραπεία και την παρακολούθηση της εξέλιξης νεοπλασιών του κεντρικού νευρικού συστήματος - Κωδικός: 38276
Greek