Διατριβή: Αναζήτηση λέξεων σε εικόνες ιστορικών εγγράφων - Κωδικός: 38119
Greek