Διατριβή: Διαφορική γεωμετρία και θεωρία μεταβολών στην αναγνώριση προτύπων και την ψηφιακή ανάλυση εικόνας, με πρωτότυπες εφαρμογές στη βιοϊατρική και την αρχαιομετρία - Κωδικός: 38115
Greek