Διατριβή: H επίδραση του σχηματισμού συμπλοκών αμυλόζης – λιπαρών οξέων στα δομικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά συστημάτων αμύλου - Κωδικός: 38111
Greek