Διατριβή: Ευάγριος ο Ποντικός και η ασκητική ορθόδοξη παράδοση των Γαζαίων Πατέρων (Βαρσανουφίου του Μεγάλου, Ιωάννου του Προφήτου και Δωροθέου) - Κωδικός: 37509
Greek