Διατριβή: Εμπέδωση πίνακα επεξεργαστών μέσα σε προγραμματιζόμενο κύκλωμα FPGA, βάσει αφηρημένων μοντέλων για σύνθεση (abstraction models for synthesis) και κάτω από περιορισμούς εβδαδού - χρονισμών - Κωδικός: 37483
Greek