Διατριβή: Βιομετρική μελέτη των ενεργειακών καλλιεργειών κενάφ (Hibiscus cannabinus) και αραβοσίτου (Zea mays) σε συστήματα αμειψισποράς και χλωρής λίπανσης ψυχανθούς κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κ. Ελλάδας - Κωδικός: 37165
Greek