Διατριβή: Μελέτη της ρύθμισης του επαγόμενου από την υποξία μεταγραφικού παράγοντα HIF-1a μέσω φωσφορυλίωσης και του ρόλου του στον κυτταρικό μεταβολισμό - Κωδικός: 37028
Greek