Διατριβή: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ LANDSTAT-5/TM ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) ΣΤΗΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - Κωδικός: 3675
Greek