Διατριβή: Κινητή μονάδα αεριοποίησης βιομάζας συζευγμένη με μηχανή εσωτερικής καύσης: σχεδιασμός, υλοποίηση και διερεύνηση - Κωδικός: 36470
Greek