Διατριβή: Πρόβλεψη ακολουθίας βλέμματος με γνώση του γενικού πλαισίου σκηνής εφαρμοσμένη στο σχεδιασμό επιπέδων βιντεο-παιχνιδιών, βαθμού οπτικής πιστότητας γραφικών και διαχείρισης στερεογραφικών παραμέτρων - Κωδικός: 36421
Greek