Διατριβή: Ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση τεχνικών περιγραφής και ανάκτησης οπτικού περιεχομένου πολυμέσων με τη χρήση ευφυών τεχνικών - Κωδικός: 36417
Greek