Διατριβή: Το ανθρώπινο μοντέλο στην ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας μετα από ρήξη και αποκατάσταση προσθίου χιαστού συνδέσμου: μελέτη παρακολούθησης σε κλινικό απεικονιστικό - μοριακό επίπεδο - Κωδικός: 36323
Greek