Διατριβή: Πνευματική ιδιοκτησία και δίκαιο καταναλωτή: η ισορροπία εννόμων συμφερόντων δικαιούχων και καταναλωτών εντός του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι κίνδυνοι διατήρησης αυτής στο ψηφιακό περιβάλλον και ο ρόλος του δίκαιου του καταναλωτή - Κωδικός: 36316
Greek