Διατριβή: Άμεσες μέθοδοι πλαστικής ανάλυσης μεταλλικών κατασκευών υπό γραμμικά, τετραγωνικά και λεία μη-γραμμικά κριτήρια διαρροής - Κωδικός: 36085
Greek