Διατριβή: Η συμβολή της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα με την υιοθέτηση βιώσιμων μεθόδων ανάπτυξης: η περίπτωση των πιστοποιημένων με Green Key ξενοδοχειακών επιχειρήσεων - Κωδικός: 36053
Greek