Διατριβή: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝ... - Κωδικός: 3602
Greek