Διατριβή: Σύνθεση συμπλόκων στοιχείων μετάπτωσης με υποκαταστάτες ολιγοπυριδίνες με συζευγμένα αμινοξέα και πεπτίδια: δέσμευσή τους σε νουκλεϊκά οξέα και νουκλεολυτική τους δραστικότητα - Κωδικός: 35964
Greek