Διατριβή: Διερεύνηση της παραγωγής βιομεμβρανών και της παρουσίας του λοιμογόνου παράγοντα Τ3S (σύστημα εκκρίσεως τύπου ΙΙΙ) σε κλινικά στελέχη salmonella που απομονώθηκαν σε παιδιά - Κωδικός: 35943
Greek