Διατριβή: Η ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης μέσα από τη χρήση αλληλεπιδραστικών τεχνικών και μετασχηματισμών σε υπολογιστικό περιβάλλον: συνδεόμενες οπτικές ενεργές αναπαραστάσεις - Κωδικός: 35816
Greek