Διατριβή: Οι γλωσσοθεωρητικές προσεγγίσεις των νεοπλατωνικών υπομνηματιστών του Αριστοτέλη: η εξήγησις των γλωσσικών προσεγγίσεων του Αριστοτέλη από τον Πορφύριο, τον Αμμώνιο, τον Σιμπλίκιο, τον Φιλόπονο και τον Ολυμπιόδωρο - Κωδικός: 35714
Greek