Διατριβή: Μετρήσεις και ακρίβεια στη φασματοσκοπία του 19ου αιώνα: η περιπτωση των George Downing Liveing και James Dewar - Κωδικός: 35661
Greek