Διατριβή: Σεισμική συμπεριφορά επίπεδων καμπτικών πλαισίων με υποστυλώματα από χαλύβδινες κοιλοδοκούς γεμισμένες με σκυρόδεμα και με μεταλλικές δοκούς τύπου Ι - Κωδικός: 35563
Greek