Διατριβή: Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Ζερμπίτσας Λακωνίας (1669): συμβολή στη μελέτη της μεταβυζαντινής ζωγραφικής της Πελοποννήσου - Κωδικός: 35556
Greek