Διατριβή: Πρόβλεψη εξέλιξης ρωγμής κόπωσης τύπου θραύσης I σε συγκόλληση τριβής με ανάδευση κράματος αλουμινίου - Κωδικός: 35429
Greek