Διατριβή: Μετεγχειρητική αναλγησία σε επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου: συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε επισκληρίδιο αναλγησία, περιαρθρική διήθηση και περεντερική χορήγηση οπιοειδών - Κωδικός: 35023
Greek