Διατριβή: Ο τοιχογραφικός διάκοσμος της μονής Αγίου Νικολάου του Όρους (Τζιώρας) Ιωαννίνων (1663) - Κωδικός: 34833
Greek