Διατριβή: Ο ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα και της λιτής της μονής Δοχειαρίου (1568) - Κωδικός: 34813
Greek