Διατριβή: Προσαρμόσιμα ημιτονοειδή μοντέλα με εφαρμογές σε μετασχηματισμούς φωνής και ανάλυση ήχου - Κωδικός: 34767
Greek