Διατριβή: Εφαρμογές αλυσίδων Markov και κυρτών συνόλων στη διαχείριση κινδύνου - Κωδικός: 34686
Greek