Διατριβή: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ (ΔΙ-) ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΝΖΥΜΟ ΛΙΠΑΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ - Κωδικός: 3434
Greek