Διατριβή: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ GP63 ΜΕΤΑΞΥ 7 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝΕΙΔΩΝ LEISMANIA - Κωδικός: 3369
Greek