Διατριβή: Το καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του ποιμαντικού έργου της εκκλησίας στο βιβλίο των πράξεων των αποστόλων - Κωδικός: 33320
Greek