Διατριβή: Ορθόδοξοι νεομάρτυρες στην οθωμανική αυτοκρατορία: η συγκρότηση της πρακτικής και της ερμηνείας του ομολογιακού θανάτου - Κωδικός: 33200
Greek