Διατριβή: ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ 1945-1960 - Κωδικός: 3283
Greek