Διατριβή: Βλαχόφωνα και ελληνόφωνα τραγούδια της περιοχής βορείου Πίνδου: ιστορική, εθνομουσικολογική προσέγγιση: Ο αρχαϊσμός τους και η σχέση τους με το ιστορικό υπόβαθρο - Κωδικός: 32023
Greek