Διατριβή: Το στρατηγικό μάνατζμεντ γνώσης στη σύγχρονη επιχείρηση: η επίδραση του μοντέλου επικοινωνιακής και γνωσιακής υποκίνησης στην παραγωγικότητα των εργαζομένων του ΟΣΕ - Κωδικός: 31654
Greek