Διατριβή: Η τροπονίνη σαν δείκτης διάγνωσης και πρόγνωσης σε περιπτώσεις περιεγχειρητικής βλάβης του μυοκαρδίου μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη - Κωδικός: 31616
Greek