Διατριβή: Οργανωσιακή συμπεριφορά στο δημόσιο νοσοκομειακό τομέα: παράγοντες υλοποίησης αλλαγών για τη βελτίωση της λειτουργίας των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων - Κωδικός: 31588
Greek