Διατριβή: Αειφορία και τηλεπισκόπηση: διερεύνηση, ανάλυση και πειραματική εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών απεικόνισης, για τον προσδιορισμό του βιοκλιματικού αποτυπώματος ενός αστικού ιστού - Κωδικός: 31560
Greek