Διατριβή: Πραγματοποίηση και βελτιστοποίηση ενός αντιδραστήρα ψυχρού πλάσματος παραγόμενου σε ηλεκτρική εκκένωση διηλεκτρικού φράγματος σε ατμοσφαιρική πίεση: εφαρμογή στην επεξεργασία επιφανειών - Κωδικός: 30873
Greek