Διατριβή: Ανάπτυξη νέων τεχνικών επεξεργασίας και εξαγωγής χαρακτηριστικών σε πολυτονικές εικόνες - Κωδικός: 30498
Greek