Διατριβή: Βελτιστοποίηση κατανεμημένων προβλημάτων περιορισμών, κατανομή πόρων και χρονοπρογραμματισμός σε δίκτυα πρακτόρων ευρείας κλίμακας - Κωδικός: 30444
Greek