Διατριβή: Δυναμική και φασματοσκοπική υστεροσκόπηση: εκτίμηση της απόδοσής της σε κλινικό επίπεδο, ως προς τη βελτίωση της in vivo εντόπισης του βαθμού αλλοίωσης και της χαρτογράφησης των ανωμαλιών του ενδομητρίου - Κωδικός: 30288
Greek