Διατριβή: Επίδραση χρήσης απορροφητών οξυγόνου, τροποποιημένης ατμόσφαιρας αζώτου, ακτινοβόλησης, υλικού συσκευασίας, φωτός, θερμοκρασίας και χρόνου συντήρησης στην ποιότητα ολόκληρου και θρυμματισμένου αμυγδάλου - Κωδικός: 30284
Greek