Διατριβή: Εναλλακτικές ερμηνείες της συμπεριφοράς της χρηματιστηριακής τιμής κοινών μετοχών εισηγμένων σε αμερικάνικα και ελληνικά χρηματιστήρια κατά την ημέρα αποκοπής του μερίσματος - Κωδικός: 30088
Greek