Διατριβή: Αριθμητική και πειραματική μελέτη φαινομένων ροής ρευστών, θερμότητας και σωματιδίων σε πρότυπους εναλλάκτες θερμότητας - Κωδικός: 30087
Greek