Διατριβή: Ανθολογίες νεοελληνικού διηγήματος [ 1888] - 2007: (ιστορικές, θεματικές, μεικτές, τοπικές κ. ά. ) - Κωδικός: 30071
Greek