Διατριβή: Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος: το «άτομο» στο επίκεντρο της ιστορίας: Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850) - Κωδικός: 30069
Greek